Persondatapolitik i CarBuddii

Følgende persondatapolitik/privatlivspolitik anvendes i CarBuddiis app og benyttes KUN ved brugerens eksplicitte samtykke ved underskrift i app’en.

I forbindelse med prøvekørsel af bil ved [specifik bilforhandler] indsamler og anvender [specifik bilforhandler] en række af dine personlige oplysninger.

[specifik bilforhandler] er meget opmærksom på at beskytte dine personoplysninger og behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne persondatapolitik.

  1. Indsamling af personoplysninger

[specifik bilforhandler] indsamler typisk følgende personoplysninger:

Navn

CPR-nummer

Adresse

Køn

Kørekortnummer

Billede af kørekort

Telefonnummer

E-mail adresse

Herudover registrerer vi oplysninger om, hvilken bil du har prøvekørt, dato og tidspunkt samt eventuelle andre relevante forhold omkring din prøvekørsel, eksempelvis hvis der under prøvekørslen er sket uheld eller lignende.

Vi registrerer oplysningerne i applikationen ”CarBuddii”, som udbydes af CarBuddii ApS, Vestergade 3B, 1, 8000 Aarhus C.

  1. Formål

Vi indsamler dine personoplysninger med henblik på at udarbejde den lovpligtige køreseddel i forbindelse med testkørsel af vores biler.

I den forbindelse opretter vi en kundeprofil, så vi efterfølgende har mulighed for at tilbyde vores kunder en bedre service og gode tilbud. Oplysningerne bruger vi ligeledes til at udarbejde statistikker og danne kundemønstre.

Nogle af de oplysninger, som vi har registreret om dig, deler vi med andre brugere af applikationen ”CarBuddii”, dvs. andre bilforhandlere i Danmark.

Vi deler primært oplysninger med henblik på at kortlægge forbrugs- og kundemønstre, så vi kan målrette vores markedsføring til dig og andre kunder og udarbejde statistikker. Eksempelvis deler vi oplysninger om, at du har prøvekørt en bil hos os, biltype samt datoen herfor.  I særlige tilfælde deler vi også eventuel oplysning omkring tidligere misligholdelse af aftalen omkring prøvekørsel.

Vi videregiver ikke oplysninger omkring dit cpr-nummer eller billede af kørekort.

På hjemmesiden [indsæt adresse] kan du altid se en liste over de bilforhandlere, der er tilmeldt ”CarBuddii”.

  1. Markedsføring

Såfremt du har givet dit samtykke hertil, indsamler, anvender og eventuelt videregiver [specifik bilforhandler] også dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemænd med henblik på markedsføring, medmindre du samtykker til dette.

  1. Opbevaring og sletning

Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

  1. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

  1. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser/nyhedsbreve fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du rette henvendelse til os på [specifik bilforhandlers e-mail] eller [specifik bilforhandlers telefonnummer].

  1. Klager

Du kan indbringe en klage over behandlingen af dine personoplysninger til os (se kontaktdetaljer i pkt. 6 ovenfor) eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.